Pest Kontrol

İyi uygulanmış pest kontrol süreci, çiftliklerde hijyen standartlarını sağlayarak verimin artmasına yardımcı olur.

Entegre edilmiş haşere mücadelesi süreçlerinde; haşerelerin cinsi, yaşayış biçimleri ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı kontrol yöntemleri kullanılır.

Çiftliklerde uygulanmış iyi bir sanitasyon süreci, sağlıklı yaşam standardının bir göstergesidir. Temizlik, hastalık yapıcı organizmaların kontrolü, sterilizasyon, atıkların yok edilmesi ve haşere kontrolü(pest kontrol) gibi pek çok kavramı içermektedir ve çiftlikler için oldukça büyük bir önem arz eder.

Pest kontrol veya diğer bir adıyla haşere kontrolü, taşıdıkları zararlı organizmalarla hayvan sağlığını tehlikeye sokan uçan haşere, yürüyen haşere ve kemirgenleri, uygulanan kimyasal ve kimyasal olmayan teknikler ile tamamen yok ederek veya makul bir seviyede tutarak sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşmasını sağlayan faaliyetlerdir.

Bu zararlı organizmalar, hayvanların tükettikleri besinlere ve yaşadıkları çevreye zarar verdiklerinden sağlıkları üstünde hem dolaylı hem de dolaysız etkileri vardır.