Hayvanların sağlık durumunu kontrol altında tutabilmek adına, hastalığın doğru zamanda ve doğru teşhisi büyük önem arz etmektedir.   Veteriner hekimler, sağladıkları rutin kontroller esnasında yemek reddetme, gölgeli...

Hayvanların bağışıklık sistemi üzerinde negatif etki yaratan parazitlere sistematik bir şekilde yapılan müdahale, hayvanlardan alınan verimi artırır. Hayvanlarda sıkça görülen ve hızla yayılabilen dış parazitlerin tanınması,...

Koruyucu aşılamalar sayesinde hayvan hastalıkları azalma gösterirken, sağlıklı hayvan popülasyonu artar. Bu durum milli ekonomiye katkıda bulunacağı gibi, insanların sağlıklı hayvansal ürünler tüketmesini sağlayacak ve dolayısıyla...

  Biyogüvenlik, biyoteknoloji kapsamında yapılan tüm çalışmaların çevre ve insan yaşamını negatif yönde etkilememesi için yasal denetim altına alınması işlemine denir. Oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış biyogüvenlik...

İyi uygulanmış pest kontrol süreci, çiftliklerde hijyen standartlarını sağlayarak verimin artmasına yardımcı olur. Entegre edilmiş haşere mücadelesi süreçlerinde; haşerelerin cinsi, yaşayış biçimleri ve alışkanlıkları gibi bilimsel...

Enfekte edici mikroorganizmaların etki etmesini önlemek için; eksiksiz yapılacak çevre yönetimi, iyi barınak sanitasyonu ve personel, araç, ekipman gibi potansiyel taşıyıcıların sıkı kontrolü gerekmektedir. Hastalıklara karşı...