dv
Hijyen %1 risk alınmayacak kadar önemlidir.
Çitflikten sofraya hijyen anlayışı ile, önem teşkil eden unsurları, geliştirdiğimiz  kritik kontrol nokta analizi uygulamamızla tespit ederek çiftliklere özel çözümler sunuyoruz.

Personel Hijyeni

Çiftliklerde gerek insan sağlığını gerekse hayvan sağlığını korumak amacıyla koruyucu dezenfektan olarak bu portföy işletmelerin personel hijyeni ihtiyacını karşılamaktadır.

Sağım Hijyeni

Süt çiftliklerinde gerek sağım öncesi gerekse sağım sonrası koruyucu dezenfektan olarak bu portföy işletmelerin meme hijyeni ihtiyacını karşılamaktadır.

Sağım Ekipmanı Hijyeni

Sağım ekipmanlarında korozif etki ve yıpranmayı en az seviyede tutarak, ekipmanların uzun ömürlü kullanılmasını sağlarken aynı zamanda en üst seviyede hijyen sunan portföyümüzdür.

Ortam ve Barınak Hijyeni

Çiftliklerde altlık, suluk, yatak, barınak, gübre çukurları ve ayak havuzlarının dezenfeksiyonunda ve çiftliğin dışarıdan mikroorganizma girişlerinin kontrol altına alınmasında bu portföyümüz son derece etkilidir.