Koruyucu Hekimlik / 04.10.2017

İyi uygulanmış pest kontrol süreci, çiftliklerde hijyen standartlarını sağlayarak verimin artmasına yardımcı olur. Entegre edilmiş haşere mücadelesi süreçlerinde; haşerelerin cinsi, yaşayış biçimleri ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı kontrol yöntemleri kullanılır.   Çiftliklerde uygulanmış iyi bir sanitasyon süreci, sağlıklı yaşam standardının bir göstergesidir. Temizlik, hastalık yapıcı organizmaların kontrolü,...

Koruyucu Hekimlik / 04.10.2017

Enfekte edici mikroorganizmaların etki etmesini önlemek için; eksiksiz yapılacak çevre yönetimi, iyi barınak sanitasyonu ve personel, araç, ekipman gibi potansiyel taşıyıcıların sıkı kontrolü gerekmektedir. Hastalıklara karşı mücadelede en önemli konulardan biri, yerinde ve zamanında genel hijyen şartlarının sağlanabilmesi adına periyodik olarak hijyene yönelik çalışmaların yapılmasıdır. Düzenli ve...

Koruyucu Hekimlik / 04.10.2017

Hayvanların bilinçli ıslah edilmesi sayesinde, daha kısa zamanda daha fazla kaliteli ürün elde edilir ve verim artar. Bu durumlar, genetik yapı ve çevre şartlarında meydana gelen iyileşmelere bağlı olarak gerçekleşir.   Hayvan ıslahı, hayvanların iyileştirilmesi; yani onların insanlara ve çevreye daha yararlı hale getirilmesi anlamını taşır. Kalıtsal yapı...