Bilinçli Islah

Hayvanların bilinçli ıslah edilmesi sayesinde, daha kısa zamanda daha fazla kaliteli ürün elde edilir ve verim artar.

Bu durumlar, genetik yapı ve çevre şartlarında meydana gelen iyileşmelere bağlı olarak gerçekleşir.

Hayvan ıslahı, hayvanların iyileştirilmesi; yani onların insanlara ve çevreye daha yararlı hale getirilmesi anlamını taşır.

Kalıtsal yapı ve çevre şartları hayvanların verim potansiyellerini sınırlayıcı faktörlerdir. Yani, bir hayvanın belli bir verim özelliği için kalıtsal yapısının belirlediği bir tavan sınır vardır. Çevre şartları ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin, hayvan bu tavanın üzerine çıkarılamaz. Diğer taraftan çevre şartları elverişsiz olduğu takdirde bir hayvanın genotipi ne kadar üstün olursa olsun, ondan yüksek verim sağlamak mümkün olmaz. Bu nedenle hayvancılıkta başarı için hem kalıtsal yapının hem de çevre şartlarının birlikte iyileştirilmesi gerekmektedir.