Koruyucu Aşılama

Koruyucu aşılamalar sayesinde hayvan hastalıkları azalma gösterirken, sağlıklı hayvan popülasyonu artar.

Bu durum milli ekonomiye katkıda bulunacağı gibi, insanların sağlıklı hayvansal ürünler tüketmesini sağlayacak ve dolayısıyla insanların sağlığını olumlu bir şekilde etkileyecektir.

Ülkemizde hayvan sağlığı hizmetlerinin genel anlayışı, gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi değişikliğe uğrayarak; tedaviye yönelik sağlık hizmetlerinin yerini, koruyucu sağlık hizmetleri almıştır. Bu anlayışla hayvanların sağlığının korunmasında; hijyen, biyogüvenlik, kişisel hijyen eğitimi ve beslenmenin düzeltilmesine ek olarak bulaşıcı hastalıklara karşı aktif ve pasif bağışıklık kazandırma ile korunmaya büyük önem verilmektedir. Aşı ile enfeksiyonlardan korunma, hem hayvan hem de sürü sağlığı bakımından en zahmetsiz ve en az maliyetli yöntemler arasındadır.

Aşı uygulamaları; hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için hayvan vücuduna enjekte edilerek kazandırılan, bilinen bir hastalığa karşı o hastalığın etken maddesinden hazırlanan, zayıflatılmış hastalık virüsü ve hastalık etkeninin parçaları ile oluşturulan maddelerdir. Teknikte, vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimi sağlayan yabancı protein veya proteinlere yapışmış moleküllerdir. Aşının asıl amacı vücuda bağışıklık kazandırmaktır, yani vücudun mikroplara ve hastalık virüslerine karşı dirençli ve dayanıklı olmasını sağlamak amacı ile aşı vurulur. Mikroplar tarafından oluşturulan hastalıklara karşı vücut, bağışıklık sistemi ile yanıt verir. Önemli olan aşılama ile bağışıklık sisteminin hastalık etkeni vücuda girmeden, yani hastalık gelişme göstermeden etkeni tanıması ve onu yenecek yanıt geliştirmesidir.

Enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilen aşılar, koruyucu veteriner hekimlikte çok uzun süredir kullanılmaktadır. Koruyucu aşılamalar sayesinde hayvan hastalıkları azalma göstereceğinden, sağlıklı hayvan popülasyonu artacaktır. Bu durum milli ekonomiye katkıda bulunacağı gibi, insanların sağlıklı hayvansal ürünler tüketmesini sağlayacak ve dolayısıyla insanların sağlığını olumlu bir şekilde etkileyecektir.

Zonoozların (hayvandan insana geçen hastalıkların) önlenmesi toplum sağlığı açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Kuduz aşısı ve halk arasında peynir hastalığı olarak bilinen Brucella hastalığının önlenmesi amacıyla yapılan aşılamalar buna örnek verilebilir.