Hijyen

Enfekte edici mikroorganizmaların etki etmesini önlemek için; eksiksiz yapılacak çevre yönetimi, iyi barınak sanitasyonu ve personel, araç, ekipman gibi potansiyel taşıyıcıların sıkı kontrolü gerekmektedir.

Hastalıklara karşı mücadelede en önemli konulardan biri, yerinde ve zamanında genel hijyen şartlarının sağlanabilmesi adına periyodik olarak hijyene yönelik çalışmaların yapılmasıdır.

Düzenli ve doğru şekilde uygulanan hijyen süreçleri; hayvan, insan ve çevre sağlığını korur. Yüksek verimlilik oranları elde ederek, ekonomik bir şekilde hayvan yetiştiriciliği yapılabilmek hijyen standartlarının sağlaması ile mümkündür. Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek, hayvan hastalıklarını önleyebilmek için temizlik ve dezenfeksiyon yapmak zorunluluktur.

Tam kapsamlı bir hijyen süreci; personel, barınak ve ekipman hijyenini sağlamaktan geçer.

Zaman geçtikçe çevre şartlarına daha dirençli hale gelebilen mikroorganizmaların, tamamen veya kısmen yok edilmesi gerekmektedir. İnsan sağlığı ve hayvan sağlığının korunması, bulaşmanın önlenmesi, patojen mikroorganizmaların yok edilmesi veya hastalık yapma yeteneklerinin ortadan kaldırılması dezenfeksiyon yapmakla mümkün olabilmektedir.